AIS EURELO stěhuje pro firmy stroje odkudkoliv a kamkoliv

Stálá provozovna není u každé firmy samozřejmostí. Někdy firmy své stroje či celé provozy stěhují pravidelně tam, jinam a zase zpátky. Jindy se společnost musí přestěhovat jednorázově z ekonomických či jiných důvodů. Obvykle s takovým přesunem strojů nemá firma samotná dostatek zkušeností, ani vhodný vozový a strojní park. Díky firmě AIS EURELO ani nemusí. Ta se na služby přesunu strojů specializuje, dokonce v nadnárodním měřítku.

Přestěhujte firmu i se stroji

Jeden stroj, celá výrobní hala, nebo hned několik výrobních závodů – i to firmy stěhují. Už léta je jim v tom partnerem AIS EURELO, specialista na logistická a zvedací řešení v souvislosti s přemísťováním a opětovnou instalací strojů a zařízení. Firma je schopna zajistit přesun z haly do haly, z města do města v rámci ČR, ale i z místa na místo kdekoliv ve světě. Know-how firmy sahá od manipulace se zařízením, přes znalosti v oblasti přepravy nadrozměrných nákladů, až po opětovnou instalaci zařízení na novém místě.

Technika i služby na klíč

Firma k manipulaci používá nejkvalitnější a osvědčení technologie a stroje. K vybavení společnosti patří jeřáby Valla Manitex, jeřáby Franna pick and carry, či obytné stroje AIS Vanguard. Váš projekt je rovněž projektem AIS EURELO. Ke každé podobné akci je přidělen projektový manažer firmy, který stojí od začátku až do konce u celé zakázky. Nejdříve posoudí přímo na místě rozsah zakázky a potřeby klienta, následně stanoví potřebný harmonogram stěhování a připraví dokumentaci související s BOZP při prováděných pracích, s certifikacemi zařízení apod. Včetně přepravních dokumentů v potřebných jazycích. Přeprava strojů je tak zajištěna na klíč po všech stránkách.

AIS EURELO realizuje rovněž demontáž zařízení, též může stroje na požadovanou dobu uskladnit ve vlastních prostorách. Na místě instalace zařízení připraví vhodnou podlahu pro instalaci přemístěných zařízení, ta vyloží, zapojí, seřídí a odevzdá připravena k zahájení prací.

Napsat komentář